Sản phẩm dùng thử

Chúng tôi tổ chức hội thảo giới thiệu và đào tạo định hướng các loại tem nhãn đặc thù đối với những dự án lớn. Chúng tôi cũng cung cấp mẫu dùng thử. Kết nối với temnhantudinh@gmail.com  để đề xuất chương trình hội thảo và yêu cầu mẫu dùng thử phù hợp với bạn.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: